izolasyon2Enerji tüketiminin 1/3 ü ısınma amaçlı kullanıldığı düşünülürse, enerjinin bilinçsiz kullanımı ve bilimsel kurallara dayalı anlayıştan uzak uygulamalar; bina sabit yatırımlarını ve işletme masrafları ile birlikte, çevre ve gürültü kirliliğini de arttırır.

Bu etkiyi en aza indirmek için, binalarda enerji kullanımı ile ilgili olarak, toplumu bazı kurallara uymaya zorlayan bir kurallar dizini, yönetenler tarafından uygulamaya konulmuştur. Zorunlu standart ile binalarda ısı kayıp ve kazançlarını önlemek, ısıtma ve soğutmada enerji kullanımını azaltmak, binaların ömrünü uzatmak ve değerini korumak amaçlanmıştır.

Ataklar mekanik konutlarda enerji tasarrufunu geri dönüşüm süresi göz önüne alındığında en az maliyetle ve tecrübeli elemanlarıyla yalıtımın tek adresi olmayı amaçlamaktadır.

tank-izolasyon    İzolasyon Yalıtım    boru-izolasyon