Enerji tüketiminin 1/3 ü ısınma amaçlı kullanıldığı düşünülürse, enerjinin bilinçsiz kullanımı ve bilimsel kurallara dayalı anlayıştan uzak uygulamalar; bina sabit yatırımlarını ve işletme masrafları ile birlikte, çevre ve gürültü kirliliğini de arttırır. Bu etkiyi en aza indirmek için, binalarda enerji kullanımı ile ilgili olarak, toplumu bazı kurallara uymaya zorlayan bir kurallar dizini, yönetenler tarafından uygulamaya […]

Read More